Prenos vlasništva vozila Kragujevac-kompletan vodič

Prenos vlasništva vozila Kragujevac-kompletan vodič

Prenos vlasništva vozila Kragujevac-kompletan vodič

Prenos vlasništva vozila Kragujevac-kompletan vodič

Prenos vlasništva vozila Kragujevac-kompletan vodič

Ukoliko planirate da kupite ili prodate motorno vozilo potrebno je da odredite kojoj grupi kupca / prodavca pripadate i prema tim smernicma pratite dalja uputstva.

Grupe prodavaca: Fizička lica, pravna lica, preduzetnici.
Grupe kupaca: Fizička lica, pravna lica, preduzetnici , stranci sa dozvolom boravka u Reblici Srbiji.

U zavisnosti od toga koja je Vaša uloga u konkretnoj situaciji – da li ste kupac ili prodavac potrebno je predzeti nekoliko koraka kako bi se uspešno sproveo proces prenosa vlasništa motornog vozila. Takođe različite su opcije kupoprodaje …
Proces počinje odlukom o kupoprodaji konkretnog vozila, sačinjavanje kupoprodajnog ugovora, overe kod javnog beležnika(notar), popunjavanje poreske prijave za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, predaja dokumentacije poreskoj upravi, procenu vozila, plaćanje određenog iznosa poreza, uplata određenih taksi za promenu saobraćajne dozvole i registarskih tablica nadležnom MUP-u. Neretko je potrebno i po nekoliko nedelja da bi se ceo proces priveo kraju.
Zaposleni u našoj kancelariji mogu Vam pružiti stručnu uslugu prenosa vlasništva vozila bez Vašeg odlaska u poresku upravu i MUP. Za kontakt sa zaposlenima kliknite ovde.

Proces prenosa vlasništva vozila

Potrebno je samo da nas kontaktirate.

Preostalo vreme možete iskoristiti za uživanje u vožnji Vašeg novog ljubimca.

Proces prenosa vlasništva vozila

Potrebno je samo da nas kontaktirate.

Preostalo vreme možete iskoristiti za uživanje u vožnji Vašeg novog ljubimca.

Pronašao/la sam vozilo koje mi se dopada. Pradavac kaže da nije on vlasnik već da ima ovlašćenje. Šta da radim u tom slučaju. Da li je to bezbedna kupovina?

U ovoj situaciji potrebno je prvo proveriti šta sve tačno piše u ovlašćenju. Neretko se dešava da vlasnik vozila nije ovlastio lice za prodaju već samo za upravljanje ili samo registraciju. U tom slučaju nije moguće zaključiti ugovor o kupoprodaji po ovlašćenju. Naš savet je da pažljivo pročitate ovlašćenje i proverite da je lice ovlašćeno za prodaju vozila. Što se tiče bezbedne kupovine u ovom konkretnom primeru postoji mogućnost da vlasnik vozila (lice navedeno u saobraćajnoj dozvoli) ima neka dugovanja prema javnim izvšiteljima. I da su oni stavili zabranu otuđenja na vozilo. Savet je svakako da se lično čujete i sa vlsnikom iz saobraćajne dozvole. U svakom trenutku procesa kupovine možete nas kontaktirati za detaljnija uputstva. Kliknite ovde.

Vlasnica sam preduzetničke radnje SZR u sistemu PDV - a. Prodajemo naše TERETNO vozilo. Koja je procedura?

Potrebno je da kupcu izdate račun sa iskazanim PDV-om i sačinite kupoprodajni ugovor koji mora biti overen od strane javnog beležnika . Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Naša firma doo želi da proda PUTNIČKO VOZILO. U sistemu smo PDV-a međutim ne možemo iskazati PDV na računu. Kupac je fizičko lice. Na koji način u ovoj situaciji kupac može steći pravo vlasništva na vozilu?

Potrebno je uraditi račun bez iskazanog  PDV -a, zatim pozvati se na član zakona o PDV-u(konsultovati knjigovođu) . Podneti zahtev poreskoj upravi za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava u elektonskoj formi kroz obrazac PPI4. U ovom slučaju Vi kao prodavac ste obveznik poreza na prenos apsolutnih prava motornog vozila. Nakon plaćenog poreza na kupca se prenose apsolutna prava za pomenuto motorno vozilo. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Želim da kupim registrovano vozilo kao fizičko lice od drugog fizičkog lica. Ja sam iz Kragujevca prodavac iz Beograda. Ko plaća porez i gde ? Da li mogu da zadržim BG tablice?

Potrebno je da sačinite kupoprodaji ugovor, overite kod javnog beležnika,  podnesete zahtev za plaćanje poreza poreskoj upravi u mestu prodavca. Po zakonu o porezu na imovunu poreski obveznik je prodavac. Međutim u praksi stvar je malo drugačija i ovaj porez uglavnom plaća kupac. Stvar je dogovora.  Nakon plaćenog poreza potrebno je odjaviti registarske tablice u mestu prodavca, nije ih moguće zadržati. U Vašem slučaju dobićete nove registsrske tablice KG. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde

Ukoliko privredno društvo doo kupuje motorno vozilo od fizičkog lica, koja je procedura?

Potrebno je sačiniti kupoprodajni ugovor, Vašu stranu(kupca) potpisuje i pečatira direktor društva dok je za prodavaca potrebno overiti potpis  kod javnog beležnika. Poreski obveznik je prodavac. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Prodajem vozilo kao fizičko lice. Kupac me zamolio da ne vršimo sada prenos vlasništva na njega već kad istekne registracija. Šta ako napravi neki prekršaj?

Naš savet je da ipak uradite prenos vlasništva na novog vlasnika i time završite kompletan prosec prodaje. Ukoliko ste ipak odlučili da “UČINITE” uslugu kupcu, uradite ovlašćenje za upravljanje vozilom i obavezno sačuvajte jedan overen primerak za sebe. Ovo je važno kada dođe do učinjenog prekršaja da možete dokazati ko je stvarno upravljao vozilom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Belanska auto

Tu smo da pomognemo!

Administrativna kancelarija Vulović d.o.o.

T.C. Radnički

27. marta 19, prvi sprat, štand 5
34000 Kragujevac

PIB: 110832302

MB: 21391867

Radno vreme

Ponedeljak - Petak : 07:30 - 11:30; 12:15 - 16:00
Subota i nedelja: ne radimo

Pratite nas na društvenim mrežama

Copyright © 2024 Vulovic d.o.o. | Izrada web sajtova naKlik – Web Servis